Abbreviated Phrases

whatcha doin'・gonna・gotta

what are you doing – whatcha doin’

going to – gonna

got to – gotta

Whatcha doin’ tomorrow?

I’m gonna see a movie.

I gotta work.